Protestanten vieren annunciatie

Diverse protestantse kerken zullen op zaterdag 25 maart of aan de vooravond daarvan oecumenische vespers houden. Ze doen dat ter gedachtenis van de aankondiging van de geboorte van de Heer door de engel Gabriël (Lucas 1: 26-38). Het gaat onder meer om protestantse gemeenten in Dokkum, Nijmegen, Gouda, Mijdrecht en Vleuten. Zoals bekend wordt het feest van de annunciatie sinds jaar en dag al in onder meer de Rooms-Katholieke Kerk gevierd.

De Raad van Kerken heeft dit jaar voor het eerst ruimte gemaakt in het leesrooster om aandacht te geven aan de annunciatie. Een verzoek daartoe was binnengekomen van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK), dat zich ervoor inzet om vanuit het geloof in de katholiciteit van de kerk christenen meer bewust te maken van hun verworteling in de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een van de katholieke wortels van het christelijke geloof is de gedachtenis van Maria als moeder van Jezus, wereldwijd gevierd op 25 maart.
Het feest is zeer oud en wil christenen het geheimenis te binnen brengen van de menswording van het goddelijke woord. Het betreft dus een Christus-feest, waarin Maria een prominente rol speelt. Het was Luther, die het feest van de Aankondiging van de Heer ‘een van de voornaamste feesten’ noemde. In zijn commentaar op het Magnificat beschrijft hij Maria als heilige geloofsgetuige en roemt haar houding van eenvoud en dienstvaardigheid. Voor alle gelovigen een voorbeeld om na te volgen.
In dit bijzondere jaar rond de 500e herdenking van de Reformatie heeft het Oecumenische Forum liturgisch materiaal verzameld dat gebruikt kan worden in oecumenische vieringen, bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsdienst. Het materiaal is, evenals de aanvangstijden van de diensten, te vinden op www.forumkatholiciteit.nl.Foto: De engel Gabriël spreekt Maria aan (beeld bij de Kerk van de Annunciatie in Nazareth)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *