Sing in bij de Raad van Kerken

Er komt een sing-in bij de Raad van Kerken op 16 juni 2017 ‘s middags. Mensen die niet zo vaak bij de Raad om de hoek kijken, maar ook oudgedienden, zijn hartelijk welkom om kennis te maken met enkele nieuwe liederen van Gert Landman en om in het algemeen iets te vernemen van de diverse liturgische tradities op het gebied van liederen.

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Vieren werd het draaiboek voor de middag doorgenomen. Naast Gert Landman zal ook de cantor Willem Blonk meedoen met de sing-in. Beide muzikaal goed onderlegde leden van de werkgroep hebben ook meegewerkt aan de totstandkoming van het liedboek in 2013. Ze zullen over hun ervaringen vertellen en op verzoek van de Raad presenteert Gert Landman ook een paar nieuwe liederen over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
De bijeenkomst heeft een laagdrempelig karakter en past in de traditie van de Raad om periodiek pastores en leden van raden van kerken tijdens een open-huis-ontmoeting welkom te heten. Pastores die nieuw in een gemeente of parochie zijn gaan werken worden in het bijzonder uitgenodigd om zo’n gelegenheid aan te grijpen om eens te snuffelen in de keuken van de oecumene.
De bijeenkomst van 16 juni is in het teken geplaatst van liederen en oecumenisch zingen. Daarin krijgt deze ontmoeting een eigen karakter en is het ook interessant voor mensen die al langer meelopen op het kerkelijk erf om langs te komen. Gert Landman en Willem Blonk is gevraagd om op allerlei onderdelen wat doorkijkjes te geven van waar je op let als je een lied zingt, of een lied vertaalt.
Tijdens de werkgroep Vieren kwamen de tongen al snel los, toen het ging over de vraag waar je op let bij een lied en waarom sommige liederen wel of niet in het liedboek zijn opgenomen. Gert Landman vertelde, dat wat zijn smaak betreft het lied ‘La paz del senor’ uit het Spaanstalige (Argentijnse) deel van de oecumenische bundels een voorbeeld is van een gemiste kans (Lied 187 uit de bundel Thumamina). Je ziet aan de Nederlandse vertalingen hoe moeilijk het is om een van oorsprong Spaanse tekst en Spaanse melodie te gaan combineren met een Nederlandse tekst.
De Nederlandse tekst begint met:

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Het Spaans laat zich uitschrijven als:

La paz del Senor, la paz del Senor,
la paz del Resucitado,
se hace presenta a hora ya qui,
apréstate recibirla.
Gert Landman legt uit dat het ‘…tádo’ van ‘Resucitado’ eigenlijk onzingbaar is als ‘…wegen’. Je krijgt al gauw dat het vlotte ritme van het Spaans een langgerekt ‘weee-gen’ wordt in het Nederlands. En dat was oorspronkelijk niet de bedoeling.
Zowel Gert Landman als Willem Blonk hebben hun sporen op muzikaal kerkelijk erf al lang verdiend. Van Gert Landman zijn er liefst 21 teksten opgenomen in het liedboek 2013, waaronder het misschien wel meest vertrouwde nieuwe lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Van Willem Blonk vonden 7 melodieën hun weg naar het liedboek 2013, waaronder het intieme lied 963 ‘Alleen de liefde kent jouw stem’.
De bijeenkomst op 16 juni vindt plaats in de aula en de kapel van de Raad van Kerken, Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Pastores en leden raden van kerken zijn hartelijk welkom. Doelstelling is informatie over de liederenschat van de kerken aan te reiken en te oefenen in enkele liederen met een toespitsing vanuit het actuele beleidsthema ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Tegelijk krijgt ieder de gelegenheid even achter de schermen van de oecumene te kijken.
Het programma:
13.00 uur: Aankomst (koffie en thee)
13.30 uur: Opening Willem Blonk
13.40 uur: Voorstelronde
13.50 uur: Gert Landman presenteert enkele pelgrimsliederen en vertelt wat je bij het maken van een lied zoal tegenkomt, waarbij hij ook gebruik maakt van zijn kennis van de samenstelling van het liedboek 2013 en van zijn ervaring met de ontmoeting vanuit diverse kerken (week van gebed bijvoorbeeld)
14.20 uur: Gert oefent met de mensen enkele pelgrimsliederen (eigen werk en uit Nederlandse bundels)
14.50 uur: Pauze
15.05 uur: Klaas van der Kamp introduceert vijf tradities die in Raad aanwezig zijn (orthodox/rkk/prot/vrijzinnig/ evangelisch)
15.15 uur: Gert Landman sluit aan bij die tradities met accenten in de liederenkeus
15.30 uur: Gesprek: Wat doe je zelf in je gemeente / parochie als je liederen kiest?
16.10 uur: Zingen in de kapel van enkele liederen
16.30 uur: Einde programma, begin informele ontmoeting met en drankje
ca. 17.00 uur: Huiswaarts

Opgave via rvk@raadvankerken.nl (de ruimte in de aula en de kapel is beperkt; wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Er zijn geen kosten voor de deelnemers.

Foto’s:
1. Gert Landman
2. Willem Blonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *