SYMPOSIUM Kerk zijn in oorlogstijd (digitaal)

Via Zoom

zaterdag 19 september 2020, 10.30 tot 12.30 uur

Dit jaar, 2020 herdenken wij 75 jaar bevrijding. Welke rol speelden de kerken tijdens de bezetting 1940/45. Hoe krachtig was hun verzet? Aartsbisschop De Jong sprak zich nadrukkelijk uit tegen de Jodenvervolging. Heel wat gelovigen boden hulp aan onderduikers of namen deel aan verzetsgroepen. Maar er was ook collaboratie. Veel voorkomend was ook een houding van passiviteit, neutraliteit, lijdzaamheid.

Opzet van het symposium

Prof. Jan Bank kijkt terug op de bezettingstijd. Bank is historicus en schreef de grote studie “God in de Oorlog” (2015; 727 pag.). In aansluiting daarop worden drie voorbeelden gegeven van religieus verzet: drie korte inleidingen over sprekende voorbeelden van christenen in oorlogssituaties:

– Dietrich Bonhoeffer, predikant/theoloog, actief in het Duitse verzet tijdens de Tweede wereldoorlog, geëxecuteerd in 1945; door Anna Walsma, predikant te Amersfoort

– Oscar Romero, aartsbisschop in El Salvador, vermoord in 1980; door Mauricio Meneses, pastor te Soest/Amersfoort; afkomstig uit Columbia

– Frans van der Lugt, jezuïet, omgekomen in Syrië in 2014; door em. prof dr Jan Peters, jezuïet, arabist en voorzitter van de Pax Christi Ledenraad.

Daarna is er ruimte voor dialoog.

We kijken naar terug maar proberen ook lessen te trekken voor onze huidige tijd. Welke positie moeten kerken innemen tegenover bezetting, dictatuur en sociale conflicten?

Organisatie:
Spiritueel Cultureel Centrum in samenwerking met Raad van Kerken Amersfoort, Ambassade van Vrede Amersfoort, Amnesty International Amersfoort

bijdrage: € 5 informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com Nota bene

Aanmelding:
Hoe werkt de conferentie via Zoom?
U kunt zich aanmelden tot vrijdag 18 september 12.00 uur bij het secretariaat. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. In deze bevestiging is een bankrekeningnummer waarop u de bijdrage kunt storten, vermeld en het adres van Zoom waarop u vanaf 10.15 uur kunt inloggen en kunt deelnemen aan het symposium.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *