Zorg in de wijk

Dbeamer-openluchtdienst-nr-2-106845d dsc00977 dsc00964 De Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken heeft in 2015 en 2016 bijeenkomsten georganiseerd in alle wijken van Amersfoort over de veranderingen in de zorg. De laatste was in Hart van Vathorst op 12 september. De foto’s geven een impressie van deze avond.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met de wijkteams, de wijkkerken en Informatie033. Zij verzorgden een presentatie en in de gespreksgroepen kwam o.a. aan de orde: wat zijn de knelpunten in de wijk en wat zijn wensen c.q. uitdagingen. Deze punten zijn opgenomen in een notitie, die u kunt aanvragen bij Joke Koolhof, secretaris van de Taakgroep, e-mail dowamersfoort@solcon.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *