Praktische handreiking tegen armoede

Voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de plaatselijke situatie met armoede te maken krijgen is er een praktische handreiking gemaakt. Leden van raden van kerken en vrijwilligers van diaconale organisaties kunnen veel gemak hebben van de uitgave bij de inzet tegen armoede in Nederland. De titel van de brochure, die door het knooppunt Kerken en Armoede is uitgebracht, luidt ‘Samen tegen armoede’.

In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, ‘empowerment’, belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt heel veel bij kijken.

Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens ‘op een rij te zetten’. Mede met behulp van de rijke ervaring, kennis en inzet van diezelfde plaatselijke vrijwilligers, is in de handreiking ‘Samen tegen armoede’ geprobeerd in die behoefte te voorzien. Zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak en een ‘checklist’ voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Onderwerpen

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:
• Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
• Vinden van mensen in nood
• De sociale kaart
• Mensen en middelen
• Manieren van hulpverlenen
• Houding van de hulpverlener
• Samenwerking
• Bewustwording in de kerken
• Publiciteit
• Politieke beïnvloeding
De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen

‘Samen tegen armoede’ telt 40 pagina’s en kost € 5,- (incl. portokosten).
De brochure is verkrijgbaar bij het bureau van de Raad van Kerken. Men kan een mailtje sturen via rvk@raadvankerken.nl

De brochure is ook te downloaden als pdf-document: klik hier.

Andere berichten die u misschien interesseren: 

* Het knooppunt heeft eerder een handreiking uitgebracht die u kunt gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen; klik hier
* De Raad van Kerken zoekt naar financiële middelen om het lobby-werk ten dienste van de arme kant van Nederland mogelijk te maken; meer daarover: klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *