Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen

In 2009 besloot de Conferentie van Europese Kerken (CEC) te Lyon zich ervoor in te zetten dat kerken in Europa de vele vluchtelingen en migranten herdenken die elk jaar omkomen tijdens hun tocht naar Europa. Want de cijfers zijn schrikbarend: de afgelopen 15 jaar zijn er tenminste 14.309 vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee of Atlantische Oceaan. Ook zijn in die periode duizenden vluchtelingen gestikt in vrachtwagens, dood gereden op snelwegen of op andere manieren een gruwelijke dood gestorven. Dit zijn alleen de geregistreerde sterfgevallen; het werkelijke aantal doden zullen we nooit weten, omdat veel van deze drama’s zich aan ons zicht onttrekken. Vanwege verscherpte grenscontroles nemen vluchtelingen steeds gevaarlijkere routes, met als gevolg dat het aantal doden elk jaar stijgt.
In navolging van de Allerzielen herdenking in Amsterdam geeft  de Raad van Kerken Amersfoort aan haar lid-kerken in overweging om in een kerkdienst stil te staan bij de vele vluchtelingen en migranten die omkomen tijdens hun tocht naar Europa.
Dat kan bijvoorbeeld als volgt:
– in de dienst van Allerzielen op 2 november, door een gebed uit te spreken voor de verdronken vluchtelingen
– door een gebed in de dienst op 5 november, of
– door een dienst geheel te  wijden aan de overleden vluchtelingen  bijvoorbeeld op 5 november.

Tekst die u kunt gebruiken: 
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2016 waren er meer dan 5.000 doden te betreuren. In het eerste halfjaar van  2017 zijn er al 2247* mensen overleden. Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. Laten we hen niet vergeten en hen waardig herdenken. (* telling juli 2017 bron: missing migrants, International Organisation for Migration).

‘Red mij. O Heer, want het water is me tot de lippen gestegen,

Ik zink de diepte in, zonder houvast.

In diep water drijf ik, en golven spoelen over me heen,

uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor.

Mijn ogen vermoeid door het uitzien naar mijn God.’
(Ps. 69, 2 – 4)

Bovenstaande tekst komt uit de liturgiesuggesties die opgesteld zijn door de werkgroep ’Allerzielenherdenking Vluchtelingen’ uit Amsterdam.
Volg deze link voor liturgische bouwsstenen

Met vriendelijke groet,

Josephine van Pampus, voorzitter Raad van Kerken Amersfoort
Huib Klamer, secretaris en lid Taakgroep Kerk & Samenleving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *