Landelijke RvK

december 6, 2019

E-flits november

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie   Afscheid van voorzitter Dirk Gudde Op 11 december zal de Raad van Kerken, in aansluiting […]
december 4, 2019

Terugblik werkdag ‘Geloven voorbij grenzen’

Ruim 75 mensen kwamen op de zaterdag 23 november in de Bergkerk in Amersfoort bij elkaar: vrijwilligers, beroepskrachten en overige geïnteresseerden vanuit de kerken, die zich […]
november 12, 2019

Bloemschikking bij Week van gebed

Het thema van de Week van gebed ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ – naar Handelingen 28 vers 2 – heeft Charlotte Kwak, betrokken bij de […]
november 6, 2019

Op zoek naar geloofwaardige identiteit

Oecumenelezing 2020 In Christus – en in Nederland Op zoek naar geloofwaardige identiteit Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op […]
november 5, 2019

e-flits november 2019

 E-FLITS NOVEMBER OECUMENISCH NIEUWS Rome-Reformatieberaad over rechtvaardiging en heiliging Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceerde het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure […]