In gesprek met Berend Borger (1)

De Bron
Ds. Berend Borger is voorganger en betrokken vraagbaak bij De Bron, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Bron vormt een eigentijdse, veelkleurige geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en vreugde, zorgen en verdriet delen. Hun inspiratiebron is de Bijbel, die hen leert te treden in het voetspoor van Jezus Christus, tot heil van onszelf en onze naaste en tot eer van God. Rik Bronkhorst, journalistiek ambassadeur van de Raad, interviewde hem voor de serie ‘Op het kerkepad ‘. Hier volgt deel 1.

‘Ik studeerde op de sociale academie De IJsselpoort in Kampen. Daar kwam ik voor mijn jaarstage terecht bij het – toen nog – gereformeerde Jeugdwerk. Ik ontdekte daar dat ik prima met en in groepen kon werken, maar dat ik te weinig theologische kennis had. Vandaar dat ik theologie ben gaan studeren, eerst de HBO-lerarenopleiding en later de academische opleiding bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik was toen godsdienstleraar en langzamerhand ontstond het verlangen om ook (gemeente)predikant te worden.

Mijn eerste gemeente was de Gereformeerde Kerk van Ten Post. Daar werd ik in deeltijd dominee en voor de andere tijd bleef ik godsdienstleraar. Een boeiende combinatie. Daarna ben ik uitgezonden geweest naar Kameroen om les te geven op een theologisch instituut. Weer die beide kanten van het werk, theologie en lesgeven. Helaas was de politieke situatie in Kameroen zodanig dat wij – mijn gezin was ook mee – besloten om na een jaar terug te keren naar Nederland. Wij gingen wonen in Almere, waar ik hulpdiensten deed ter vervanging van een zieke collega. In 2013 ben ik beroepen als predikant bij de Opstandingskerk in Amersfoort. Sinds die tijd ben ik dus werkzaam in Amersfoort. Bij de vorming van de Protestantse Gemeente Amersfoort, in 2010, gingen de Opstandingskerk en de Open Hof fuseren tot de nieuwe wijkgemeente De Bron waar ik sindsdien een van de predikanten ben, samen met ds. v.d. Zwan. Daarnaast doe ik allerlei taken in de landelijke kerk, waaronder de visitatie en ben ik docent bij een cursus over liturgie en kerkmuziek in relatie tot de pluraliteit waarin de kerk zich op dit moment bevindt.

De Bron is een plurale gemeente, anders gezegd, wij zijn een veelkleurige gemeente. Jong en oud, wit en zwart, ieder met haar of zijn eigen opvattingen. De gemeente kenmerkt zich door openheid. Er kan veel bij ons in de gemeente, ook wat het denken over de verschillende theologische thema’s betreft. Het stereotiep dat ouderen vol geloofszekerheden zitten en jongeren er geen kaas meer van hebben gegeten is zeker niet waar voor De Bron. Ouderen durven zich te uiten over hun geloofsvragen en jongeren zijn er soms heilig van overtuigd dat de Bijbel haast van kaft tot kaft de waarheid bevat. Dat maakt het boeiend en soms ook spannend’.

Rik Bronkhorst

Binnenkort plaatsen we deel twee op deze plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *