juli 7, 2021

Nieuwsbrief Landelijke Raad

Er is weer een nieuwsbrief uitgegeven door de Landelijke Raad van Kerken met allerlei nuttige informatie op het vlak van de oecumene. Lees de nieuwsbrief
juni 23, 2021

Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland

Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek van de Raad van […]
juni 16, 2021

Schuldhulpmaatje

Nieuwsbrief en jaarverslag project Schuldhulpmaatje De Raad van Kerken participeert in het project SchuldHulpMaatje (www.shm-amersfoort.nl).Nieuwsbrief mei resp. jaarverslag 2020 vindt u via deze links:https://www.shm-amersfoort.nl/images/nieuwsbrief_SHM_mei_2021.pdfhttps://www.shm-amersfoort.nl/images/Jaarverslag_2020_Schuldhulpmaatje_Amersfoort.pdf
juni 16, 2021

Momentum is weer van start gegaan

(op zondagmiddagen)Een moment van bezinning, even uit de drukte in de stilte van de oude kerk. Dat is Momentum. Tussen 1 mei en 1 oktober is […]
juni 14, 2021

WERELDVLUCHTELINGEN

Doe op 20 juni mee met Wereldvluchtelingendag. Sta op vluchtelingen-zondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie […]