Vieringen Pinksterweekend
juni 6, 2019
Pagina Raad van Kerken in DSA 12 juni
juni 12, 2019
alles tonen

Kerkproeverij 2019

Aan alle lidkerken van de Raad van Kerken Amersfoort,

De Taakgroep Missionaire Presentie heeft u vorige jaar geattendeerd op Kerkproeverij. Deze activiteit is met een aantal kerken geëvalueerd. In de bijlage treft u het verslag van die evaluatie aan.

Graag laten wij u weten dat dit jaar Kerkproeverij op 29 september wordt gehouden. Ook nu weer organiseert de landelijke RvK de Kerkproeverij. Zie https://www.raadvankerken.nl/pagina/5290/kerkproeverij_2019. De landelijke inspiratiedag voor Kerkproeverij 2019 heeft inmiddels plaats gevonden. Zie voor verslag hiervan: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/

Enkele kerken in Amersfoort zijn al begonnen met de voorbereiding van Kerkproeverij. Op dinsdag 8 oktober 2019 is er gelegenheid om uw ervaringen te delen (20.00 uur in de Westerkerk, Dollardstraat). Wanneer uw kerk/gemeente in 2019 niet mee doet maar in de toekomst dit wel wil gaan doen dan bent u natuurlijk op deze avond van harte welkom!

Wilt u doorgeven of uw kerk/gemeente van plan is mee te doen met Kerkproeverij of in de toekomst hier belangstelling voor heeft? Dan krijgt u voor 8 oktober nogmaals een gerichte uitnodiging voor de evaluatie.

U kunt uw belangstelling per e-mail kenbaar maken bij: Wim van Rijnswou wimvanrijnswou@tiscali.nl

 

Hartelijke groet,

Taakgroep Missionaire Presentie Wim van Rijnswou, Gerrit Gunnink en Rita Hunink.