Nieuws

mei 20, 2021

Jaarverslag 2020 inhoudelijk

Jaarverslag 2020 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur 1.1 Algemeen Bestuur 1.2 Dagelijks Bestuur 2. Presentie en ontmoeting2.1 Taakgroep Kerk & Samenleving2.2 Taakgroep Missionaire Presentie 3. Oecumenische ontmoetingen […]
mei 20, 2021

Financieel Jaarverslag 2020

Overview VoorbladBalansStaat van B&LToelichting+waarderingsgrondslaToelichting BalansToelichting lasten Sheet 1: Voorblad Financieel verslag Raad van Kerken Amersfoort 2020 Sheet 2: Balans Balans 31-12-2020 31-12-2019 Vorderingen en overlopende activa 1.210 2.000 […]
mei 20, 2021

Jaarverslagen

Het Bestuur van de stedelijke Raad van Kerken heeft de Jaarverslagen 20020 vastgesteld. U kunt uiteraard kennis nemen van deze verslagen. Voor het financiële jaarverslag klik […]
mei 15, 2021

Pinksterbrief Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk en Samenleving wil u bij gelegenheid van het komende Pinksterfeest in inkijkje geven in de diaconale activiteiten in de stad.
mei 13, 2021

Brief van de Raad aan de aartsbisschop

Raad van Kerken Amersfoort Amersfoort, 10 mei 2021 Aan kardinaal WJ. Eijk, aartsbisschop van het bisdom Utrecht Eminentie, Onlangs heeft u besloten dat de Rooms-Katholieke Kerk […]