Nieuws

januari 19, 2022

Kerkenpagina Stad Amersfoort 19 januari 2022

De redactie van de Kerkenpagina brengt u om de twee weken nieuws en mededelingen over de oecumene in Amersfoort. U kunt via deze link de Kerkenpagina […]
september 17, 2021

Klimaat en jongeren

Aan  alle jongerenwerkers, leiding van kindernevendiensten en alle anderen die betrokken zijn in het jeugdwerk van de kerken in Amersfoort. Suggesties voor bijeenkomst over klimaat op […]
januari 21, 2021

ZINSPIRATIEBOOM MAAKT ZINGEVING CONCREET

Kapitein Ann-Christell Kvern Slomp, geestelijk verzorger Leger des Heils Midden-Nederland bij De Blinkert, bedacht de ZINspiratieboom. “Doordat er geen stilteruimtes meer beschikbaar zijn op onze locaties, […]
april 1, 2020

Handreiking Pastoraat en Corona

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en […]
januari 4, 2022

Oproep bisschop De Korte: meer solidariteit met vluchtelingen

In de kerstnachtdienst in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch pleitte bisschop De Korte voor meer solidariteit met vluchtelingen. De dienst werd door de Eurovisie in heel Europa […]
december 28, 2021

Nieuwe voorzitter voor de Raad

De  Raad van Kerken Amersfoort heeft een nieuwe voorzitter: Anna Walsma.Anna Walsma is sinds 2011 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Zij is pastor […]
december 19, 2021

Kunnen we met Kerstmis nog iets anders doen dan zeggen wat er niet kan, vanwege corona?

Uit die vraag ontstond ‘QRstmis’, een open uitnodiging om samen plekken, verhalen en daden van licht te maken in deze donkere tweede coronawinter. Het initiatief van […]
december 10, 2021

Evensong (Vespers)

Beste lezer(-es) en/of bezoeker van de Evensongs in de Sint Joriskerk.I.v.m. de corona-maatregelen hebben wij moeten besluiten omde geplande Evensongs op 12 + 19 december a.s. […]