Nieuws

december 6, 2019

E-flits november

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie   Afscheid van voorzitter Dirk Gudde Op 11 december zal de Raad van Kerken, in aansluiting […]
december 4, 2019

Terugblik werkdag ‘Geloven voorbij grenzen’

Ruim 75 mensen kwamen op de zaterdag 23 november in de Bergkerk in Amersfoort bij elkaar: vrijwilligers, beroepskrachten en overige geïnteresseerden vanuit de kerken, die zich […]
november 26, 2019

Meer evensongs in St. Joriskerk

De Raad van Kerken in Amersfoort heeft plannen ontwikkeld om het aantal evensongs in de St. Joriskerk uit te breiden. Om te beginnen op de vier zondagen […]
november 12, 2019

Bloemschikking bij Week van gebed

Het thema van de Week van gebed ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ – naar Handelingen 28 vers 2 – heeft Charlotte Kwak, betrokken bij de […]
november 6, 2019

Op zoek naar geloofwaardige identiteit

Oecumenelezing 2020 In Christus – en in Nederland Op zoek naar geloofwaardige identiteit Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op […]